แนวคิดในการออกแบบโลโก้ของ C Click

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” ...

อ่านต่อ

สสย.และเครือข่ายได้รับรางวัลจากยูเนสโก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO, GAPMIL และ UNAOC  ซึ่งเป็นรางวัลที่สนุบสนุนองค์กร ...

อ่านต่อ

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ...

อ่านต่อ
ความรู้เท่าทันสื่อ บทความอื่น →

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าส...

อ่านต่อ
Background Cover
3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว
ชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ บทความอื่น →

3 วิธีช่วยลูกรู้ทันโฆษณาอิทธิพลเงียบใกล้ตัว

ผลวิจัยล่าสุดในวารสาร Pediatrics ชี้ว่าเด็กวัย 8-11 ขวบที่ดูโฆษณาทางทีวีเป็นประ...

อ่านต่อ
การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย
ชุดความรู้สำหรับครู บทความอื่น →

การพัฒนาพลเมือง MIDL : จุดเน้นตามช่วงวัย

การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัยให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ...

อ่านต่อ
จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
งานศึกษาและวิจัย รายงานอื่น →

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายกา...

ดาวน์โหลด
ข่าวและกิจกรรม ข่าวอื่น →
• 20 / 11 / 16

EDUCA2016

12 ต.ค. 59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนโดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ และทีมสสย. เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในหัวข้อ การรู้เท่าทั...

• 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สพฐ. และ Thai Civic Education จัดการประชุมปฏิบัติการ "การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างระบอบปร...

• 20 / 11 / 16

ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

สสย.ร่วมกับภาคี จัดสัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)เริ่มด้วยกสทช. คุณสุภิญญา ...

• 20 / 11 / 16

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้มากกว่าความน่ารัก?

วันนี้(7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสว...

• 20 / 11 / 16

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็น...

• 20 / 11 / 16

MIDL: การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 สสย. ร่วมกับ Thai Civic Education และกสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากรอบแนวคิดการ...

• 20 / 11 / 16

เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล

สสย.หนึ่งในภาคีของ กสทช.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ "เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" (Seminar on Media and Information Lite...

• 23 / 03 / 17

เปิดโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

15 มี.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนจากสสส. โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันฯ และ คุณเน...

• 23 / 03 / 17

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมคม 60 สถาบันสื่อเด็ก...

• 23 / 03 / 17

สสย.จับมือ ม.แม่โจ้ ทำ MOU การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)   และ อาจารย์รชฏ ...


สื่อแนะนำ บทความอื่น →

สิทธิของเรา อย่าให้สื่อมวลชนมาละเมิด

ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสื่อสาธารณะ ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค Time Chuastapanasiri ว่าบ่อยครั้งที่สื่อมวลชนละ...

อ่านต่อ
Background Cover